Przetargi

Przetargi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ DOTYCZY: Zakupu i dostawy mebli do Filii nr 4 Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w ramach zadania BO Nr 656 „Wyposażenie Filii nr 4 i zakup książek”.

Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę Zamawiającego o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł zgodnie z Ustawą z dnia 11 września 2019 r. przepisów Prawa Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2019 z póź. zm.).do pobrania: [...]

Zapytanie ofertowe: Zakup i dostawa mebli do budynków Biblioteki Głównej i filii Biblioteki Publicznej im. Władysława Biegańskiego w Częstochowie z podziałem na części:

Część nr 1: Zakup i dostawa mebli bibliotecznych dla Wypożyczalni Głównej w ramach zadania BO Nr 555 pn.:„ Nowoczesna Biblioteka dla Częstochowy”Część nr 2: Zakup i dostawa mebli bibliotecznych dla Muzoteki w ramach zadania BO Nr 555 [...]

metryczka