Statut

Statut

UCHWAŁA NR 993.LXXV.2023 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY w sprawie dokonania zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w części dotyczącej lokalizacji Filii nr 15

UCHWAŁA NR 993.LXXV.2023 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz dnia 16 lutego 2023 r.w sprawie dokonania zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w części dotyczącej lokalizacji Filii nr 15Do pobrania: [...]

UCHWAŁA NR 932.LXIX.2022

UCHWAŁA NR 932.LXIX.2022 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz dnia 17 listopada 2022 r.w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia Filii nr 24 z Filią nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie oraz dokonania zmiany w [...]

UCHWAŁA NR 933.LXIX.2022

UCHWAŁA NR 933.LXIX.2022 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz dnia 17 listopada 2022 r.w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia Filii nr 23 z Filią nr 10 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie oraz dokonania zmiany w [...]

UCHWAŁA NR 934.LXIX.2022

UCHWAŁA NR 934.LXIX.2022 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz dnia 17 listopada 2022 r.w sprawie ogłoszenia zamiaru połączenia Filii nr 16 z Filią nr 18 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie oraz dokonania zmiany w [...]

Uchwała_861.LXI.2022869739851

UCHWAŁA NR 861.LXI.2022 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 23 czerwca 2022 r.w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie w części dotyczącej lokalizacji Filii nr 15Do [...]

Uchwała 184.XVI.2019

Do pobrania: [...]

UCHWAŁA RADY MIASTA w sprawie dokonania zmiany w statucie Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego

UCHWAŁA NR 624.XLV.2017RADY MIASTA CZĘSTOCHOWYz dnia 12 października 2017 r.w sprawie dokonania zmiany w statucie Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiegow Częstochowie w części dotyczącej lokalizacji filiiDo pobrania: [...]

metryczka