Zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Biblioteki Publicznej


2017:


Numer

Tytuł

Plik

44/2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

zarządzenie 44_2017 (275kB) jpg

43/2017

Zarządzenie w sprawie zmiany godzin udostępniania w fFlii nr 23 w czasie ferii zimowych

zarządzenie 43_2017 (259kB) jpg

42/2017

Zarządzenie w sprawie powołania i zasad działania Komisji Inwentaryzacyjnej

zarządzenie 42_2017 (331kB) jpg

41/2017

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Biblioteki za święto przypadające w sobotę 6 stycznia 2018r.

zarządzenie 41_2017 (247kB) jpg

40/2017

Zarządzenie w sprawie zmiany godzin udostępniania w Filii nr 23 (Kiedrzyn)

zarządzenie 40_2017 (245kB) jpg

39/2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny wykonywania zapisów Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej

zarządzenie 39_2017 (275kB) jpg

37/2017

Zarządzenie w sprawie zmiany godzin udostępniania w Bibliotece Głównej

zarządzenie 37_2017 (242kB) jpg

36/2017

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wypożyczania gier planszowych

zarządzenie 36_2017 (272kB) jpg

35/2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej

zarządzenie 35_2017 (283kB) jpg

34/2017

Zarządzenie w sprawie wprowadzenie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Biblioteki Publicznej w Częstochowie

zarządzenie 34_2017 (573kB) pdf

33/2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

zarządzenie 33_2017 (280kB) jpg

32/2017

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do wyłonienia kandydata do Nagrody Miasta Częstochowy dla uczniów uzdolnionych artystycznie

zarządzenie 32_2017 (317kB) jpg

31/2017

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Biblioteki za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017r.

zarządzenie 31_2017 (255kB) jpg

30/2017

Zarządzenie w sprawie zmiany godzin udostępniania w Bibliotece Głównej

zarządzenie 30_2017 (246kB) jpg

29/2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej

zarządzenie 29_2017 (277kB) jpg

28/2017

Zarządzenie w sprawie godzin urzędowania placówek bibliotecznych w dniu 20 października 2017r.

zarządzenie 28_2017 (294kB) jpg

27/2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

zarządzenie 27_2017 (287kB) jpg

26/2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Filii nr 24, ul. Rocha 250

zarządzenie 26_2017 (396kB) jpg

25/2017

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Pracy

zarządzenie 25_2017 (572kB) pdf

24/2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

zarządzenie 24_2017 (288kB) jpg

23/2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Oddziale Informacji Regionalnej, Aleja NMP 22

zarządzenie 23_2017 (405kB) jpg

22/2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

zarządzenie 22_2017 (321kB) jpg

21/2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert

zarządzenie 21_2017 (284kB) jpg

20L/2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

zarządzenie 20_l_2017 (291kB) jpg

20/2017

Zarządzenie w sprawie zmiany godzin udostępniania w Bibliotece Głównej i filiach w okresie wakacji

zarządzenie 20_2017 (589kB) pdf

19/2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert

zarządzenie 19_2017 (306kB) jpg

18/2017

Zarządzenie w sprawie obchodów Dnia Bibliotekarza

zarządzenie 18_2017 (288kB) jpg

17/2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej zbiorów w Filii nr 5, ul Krasińskiego 4

zarządzenie 17_2017 (393kB) jpg

16/2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny ofert

zarządzenie 16_2017 (290kB) jpg

15/2017

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad i trybu przeprowadzania selekcji zbiorów w Bibliotece Publicznej

zarządzenie 15_2017 (279kB) jpg

14/2017

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia tabeli i zasad obowiązujących dopłat w 2017 roku uprawnionym osobom do różnego rodzaju świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu świadczeń socjalnych w Bibliotece Publicznej

zarządzenie 14_2017 (400kB) jpg

13/2017

Zarządzenie w sprawie zmiany godzin urzędowania placówek bibliotecznych w dniu 2 maja 2017 r.

zarządzenie 13_2017 (272kB) jpg

12/2017

Zarządzenie w sprawie zmiany składu Komisji ds. wykorzystania Funduszu Socjalnego w Bibliotece Publicznej w Częstochowie

zarządzenie 12_2017 (296kB) jpg

11/2017

Zarządzenie w sprawie zmiany godzin udostępniania w Bibliotece Głównej i filiach w dniach 14-15.04.2017r

zarządzenie 11_2017 (317kB) jpg

10/2017

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym BP w Częstochowie

zarządzenie 10_2017 (549kB) pdf

9/2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata przy naborze na stanowisko młodszego bibliotekarza w Filii nr 20 i Filii nr 23

zarządzenie 9_2017 (351kB) jpg

7/2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej zbiorów w Filii nr 2

zarządzenie 7_2017 (392kB) jpg

6/2017

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie szatni

zarządzenie 6_2017 (289kB) jpg

5/2017

Zarządzenie w sprawie powołania i zasad działania stałej komisji ds. oceny przydatności składników majątku mienia ruchomego

zarządzenie 5_2017 (317kB) jpg

4/2017

Zarządzenie w sprawie Instrukcji sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego Gminy Miasta Częstochowy

zarządzenie 4_2017 (311kB) jpg

3/2017

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej zbiorów w Filii nr 23, ul. Ludowa58

zarządzenie 3_2017 (407kB) jpg

2/2017

Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata przy naborze na stanowisko dozorcy-szatniarza

zarządzenie 2_2017 (334kB) jpg

1/2017

Zarządzenie w sprawie wysokości diety obowiązującej za czas podróży na obszarze kraju

zarządzenie 1_2017 (306kB) jpg


2016 :

Numer

Tytuł

Plik

45/2016

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny wykonywania zapisów Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej

zarządzenie 45_2016 (284kB) jpg

44/2016

Zarządzenie w sprawie powołania i zasad działania Komisji Inwentaryzacyjnej

zarządzenie 44_2016 (347kB) jpg

43/2016

Zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej zbiorów w Dziale Informacyjno-Bibliograficznym

zarządzenie 43_2016 (348kB) jpg

42/2016

Zarządzenie w sprawie ustalenia 31 grudnia 2016 dniem wolnym od pracy

zarządzenie 42_2016 (265kB) jpg

41/2016

Zarządzenie w sprawie ustalenia 24 grudnia 2016 dniem wolnym od pracy

zarządzenie 41_2016 (271kB) jpg

40/2016

Zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej

zarządzenie 40_2016 (282kB) jpg

39/2016

Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do wyłonienia kandydatów na stanowisko bibliotekarza w Filii 21 i Filii 25

zarządzenie 39_2016 (358kB) jpg

38/2016

Zarządzenie w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej zbiorów w Filii Muzycznej, Al. Niepodległości 41

zarządzenie 38_2016 (409kB) jpg

37/2016

Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 12 listopada 2016 dniem wolnym od pracy

zarządzenie 37_2016 (273kB) jpg

36/2016

Zarządzenie w sprawie zmian godzin udostępniania w Bibliotece Głównej

zarządzenie 36_2016 (253kB) jpg

35/2016

Zarządzenie z dnia 20.09.2016 w sprawie powołania Komisji do oceny ofert

zarządzenie 35_2016 (297kB) jpg

33/2016

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w cenniku usług i opłat obowiązujących w Bibliotece Publicznej w Częstochowie

zarządzenie 33_2016 (949kB) pdf

24/2016

Zarządzenie w sprawie: wprowadzenia nowej treści Cennika ekspozycji plakatów i ulotek w placówkach Biblioteki

zarzadzenie 24_2016 (575kB) pdf

23/2016

Zarządzenie w sprawie zmiany Załącznika nr 4 Instrukcji w sprawie gospodarowania zbędnymi lub zużytymi składnikami majątku trwałego będącymi w ewidencji Biblioteki Publicznej w Częstochowie

zarzadzenie 23_2016 (219kB) pdf

22/2016

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny ofert

zarzadzenie 22_2016 (197kB) pdf

21/2016

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

zarzadzenie 21_2016 (196kB) pdf

20/2016

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej zgromadzonej w archiwum zakładowym Biblioteki Publicznej w Częstochowie

zarzadzenie 20_2016 (374kB) pdf

19/2016

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Załącznika do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Bibliotece Publicznej w Częstochowie

zarzadzenie 19_2016 (632kB) pdf

18/2016

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmiany w cenniku usług i opłat obowiącujących w Bibliotece Publicznej w Częstochowie

zarzadzenie 18_2016 (550kB) pdf

17/2016

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny ofert

zarzadzenie 17_2016 (191kB) pdf

16/2016

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny ofert

zarzadzenie 16_2016 (190kB) pdf

15/2016

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny ofert

zarzadzenie 15_2016 (201kB) pdf

13/2016

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny ofert

zarzadzenie 13_2016 (188kB) pdf

11/2016

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny ofert

zarzadzenie 11_2016 (190kB) pdf

10/2016

Zarządzenie w sprawie zmiany godzin urzędowania placówek bibliotecznych w dniu 2 maja 2016 r.

zarzadzenie 10_2016 (171kB) pdf

09/2016

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia tabeli i zasad obowiązujących dopłat w 2016r. Uprawnionym osobom do różnego rodzaju świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w bibliotece Publicznej

zarzadzenie 09_2016 (1404kB) pdf

08/2016

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny ofert

zarzadzenie 08_2016 (193kB) pdf

07/2016

Zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny stanu materiałów znajdujących się w magazynie gospodarczym Biblioteki


zarzadzenie 07_2016 (190kB) pdf

06/2016

Zarządzenie w sprawie zmiany godzin udostępniania w Bibliotece Głównej oraz Placówkach filialnych w dniach 25-16.03.2016 r.

zarzadzenie 06_2016 (196kB) pdf

05/2016

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej zbiorów Filii nr 16

zarzadzenie 05_2016 (248kB) pdf

04/2016

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej zbiorów Filii nr 3

zarzadzenie 04_2016 (246kB) pdf

03/2016

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej zbiorów Filii nr 7 - Czytelnia

zarzadzenie 03_2016 (250kB) pdf

02/2016

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu naborów pracowników na wolne stanowiska pracy w Bibliotece Publicznej w Częstochowie

zarzadzenie 02_2016 (2743kB) pdf

01/2016

Zarządzenie w sprawie wysokości diety obowiązującej za czas podróży na obszarze kraju w 2016 r.

zarzadzenie 01_2016 (202kB) pdf
2015:

Numer

Tytuł

Plik

41/2015

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmiany w cenniku usług i opłat obowiązujących w Bibliotece Publicznej w Częstochowie

zarzadzenie 41_2015 (527kB) pdf

40/2015

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynajmu sali odczytowej w Bibliotece Publicznej w Częstochowie

zarzadzenie 40_2015 (1341kB) pdf

38/2015

Zarządzenie w sprawie identyfikacji i szacowania ryzyka w Bibliotece Publicznej w Częstochowie

zarzadzenie 38_2015 (3127kB) pdf

37/2015

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z szatni Biblioteki Publicznej w Częstochowie

zarzadzenie 37_2015 (646kB) pdf

34/2015

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie wynagradzania pracowników Biblioteki Publicznej w Czestochowie

zarzadzenie 34_2015 (491kB) pdf

30/2015

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminy Zakładowego funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Bibliotece Publicznej w Czestochowie

zarzadzenie 30_2015 (1675kB) pdf

29/2015

Zarządzenie w sprawie powołania Specjalisty ds. Bezpieczeńśtwa Informacji i Systemów Informatycznych w Bibliotece Publicznej w Częstochowie

zarzadzenie 29_2015 (176kB) pdf

28/2015

Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Biblioteki Publicznej w Częstochowie

zarzadzenie 28_2015 (361kB) pdf

18/2015

Zarządzenie w sprawie powołania zmian w Zakładowym Planie Kont

zarzadzenie 18_2015 (251kB) pdf

05/2015

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowej Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego w bibliotece Publicznej w Częstochowie

zarzadzenie 05_2015 (238kB) pdf2014

Numer

Tytuł

Plik

47/2014

Zarządzenie w sprawie zmian w Zakładowym Planie Kont

zarzadzenie 47_2014 (595kB) pdf

43/2014

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia ankiety samooceny kontroli zarządczej Biblioteki Publicznej w Częstochowie

zarzadzenie 43_2014 (3213kB) pdf

39/2014

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej

zarzadzenie 39_2014 (1904kB) pdf

28/2014

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych w Bibliotece Publicznej w Częstochowie

zarzadzenie 28_2014 (221kB) pdf

20/2014

Zarządzenie w psrawie wprowadzenia nowego Regulaminu udzielania zamowień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Bibliotece Publicznej w Częstochowie

zarzadzenie 20_2014 (2420kB) pdf

17/2014

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowego Regulaminu Pracy Biblioteki Publicznej w Częstochowie

zarzadzenie 17_2014 (202kB) pdf

15/2014

Zarządzenie w sprawie nowej Tabeli norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników Biblioteki Publicznej w Częstochowie

zarzadzenie 15_2014 (376kB) pdf

11/2014

Zarządzenie w sprawie stosowania u Bobliotece Publicznej w Częstochowie Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego

zarzadzenie 11_2014 (390kB) pdf

07/2014

Zarządzenie w sprawie wprowadzenie zmian w Regulaminie Pracy

zarzadzenie 07_2014 (483kB) pdf

06/2014

Zarządzenie w sprawie przyjęcia jednolitej treści nowego Regulaminu Organizacyjnego Biblioteki Publicznej w Częstochowie

zarzadzenie 06_2014 (3466kB) pdf

04/2014

Zarządzenie w sprawie Regulaminu Komisji inwentaryzacyjnej przeprowadzającej inwentaryzację przy pomocy modułu SKONTRUM TCP w Systemie Zarządzania Biblioteką SOWA

zarzadzenie 04_2014 (967kB) pdf

03/2014

Zarządzenie w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Biblioteki Publicznej w Częstochowie

zarzadzenie 03_2014 (260kB) pdf
Wytworzył: Dyrektor - Beata Grzanka (14 lipca 2016)
Opublikował: Adam Figiel (14 lipca 2016, 15:59:20)
Podmiot udostępniający: Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego

Ostatnia zmiana: Adam Figiel (8 stycznia 2018, 15:26:54)
Zmieniono: dodanie zarządzeń

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2613

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij